Lokalna pravila

PRAVILA Rev. 1.0 (6.2.2015)

1. UDELEŽBA

Pogoji za udeležbo na tekmovanju:

 • pilotove klasifikacije (glej sekcijo 7: 5.11, 5.12, in 5.13 )
 • pilotova veljavna FAI športna licenca in ostali dokumenti z veljavnim izpitom.
 • zadosten dokaz o zmajevi plovnosti
 • dokaz o zavarovanju za odgovornost proti tretjim osebam (članstvo ZPLS )
 • GPS vsakega tekmovalca za registracijo, vključno rezervnega
1.2. Naziv prvaka

Naziv prvaka bo razglašen samo v primeru, če bo seštevek točk dnevnih zmagovalcev enak ali večji kot 700 točk, na osnovi GAP tekmovalne formule.

 

1.3. Prosti dnevi

Med prvenstvom ne bo prostega dneva.

1.4. Zavarovanje

Vsak tekmovalec mora pred prvenstvom predložiti dokaz o zavarovanju odgovornosti proti tretjim on sicer najmanj za limit 20.000 Eurov (ZPLS članstvo)

1.5 Waiver

( glej Sekcijo 7, stran 56 ) Vsak tekmovalec je dolžan pred začetkom tekmovanja podpisati navedeni dokument ( odgovor o opustitvi odgovornosti ).

2. OPREMA

2.1 Zmaji in pripadajoča oprema

Zmaji in pripadajoča oprema ( glej Sekcijo 7 ) Zahteve varnostnih standardov – ( Sekcija 7 – annex 22 )

2.2 Radijske postaje

Dovoljene so radijske postaje, ki jih dovoljujejo slovenski predpisi. Frekvence, ki jih bo možno uporabljati so 143,80 do 144 Mhz.

2.3 Verifikacija poleta

Verifikacija poleta: samo GPS (glej pravila pri izračunu rezultatov) – rezervni GPS je dovoljen, če je predhodno registriran.

3. SPLOŠNA TEKMOVALNA PRAVILA

3.1 Evidentiranje GPS sprejemnikov pri organizatorju

Vsak tekmovalec mora ob registraciji sporočiti organizatorju serijsko številko in tip njegovega GPS nato pa vsako morebitno spremembo med tekmovanjem.

Priporočljivo je, da vsak tekmovalec označi svoj GPS s štartno številko in imenom.

3. 2 DISCIPLINE

• Race to goal
Cilj je biti prvi v cilju. Uporabi se istočasen start vseh v zraku. Štartni čas je enak za vse. Tekmovalci lahko prečkajo štartni cilinder šele potem, ko je ta odprt.

• Speed run to goal
Cilj je preleteti dano razdaljo v najkrajšem času. Uporabiti individualni start v zraku. Štartni čas je različen za vsakega tekmovalca.

3. 3 OBDOBJE TEKMOVALNE DISCIPLINE
3.3.1 Časi odprtja in zaprtja vzletnega okna, obratnih točk in čas zadnjega pristanka

Vsi časi bodo objavljeni pisno.

3.3.2 Minimalni čas odprtja vzletnega okna za veljavnost discipline

Minimalni čas odprtja vzletnega okona za veljavnost discipline je ena minuta po tekmovalcu deljeno s številom vzletnih stez, ki so v uporabi istočasno.

3.3.3 Razveljavitev ali ustavitev discipline

Razveljavitev ali ustavitev discipline ( glej Sekcijo 7 ).

3.4 VZLET

Open window.
Prost vzlet brez vrstnega reda.
Pri vzletu bo uporabljen »push« sistem (glej Sekcijo 7) Časovni interval, ki bo uporabljen v »push« sistemu je 30 sekund. Samo tekmovalci, ki so v vzletnem koridorju lahko zahtevajo »push« in za vse, ki so v koridorju velja »push«.

3. 5 PONOVLJEN VZLET

Tekmovalcu bo dovoljen en vzlet v času, ki je predviden za vzlet. Ponesrečen vzlet ali varnostni problem, ki nastane takoj pa vzletu in je zato potreben takojšen pristanek, ne bo štel kot eden od dovoljenih vzletov. Tekmovalci se morajo prijaviti vodji starta v primeru drugega poskusa vzleta.

3.6 DOKAZ O OPRAVLJENEM POLETU
3.6.1 VIR

Uporabijo se podatki iz GPS sprejemnika, dovoljen je prenos podatkov neposredno iz GPS na računalnik organizatorja; tekmovalec lahko predloži IGC datoteko tudi preko e-pošte, USB ključa ipd. IGC datoteka mora vsebovati ustrezne podatke o tekmovalcu in mora imeti veljaven G zapis. Ime datoteke mora biti zapisano v dolgem IGC formatu (ime in priimek pilota sta v imenu datoteke). IGC datoteka mora biti kreirana z zadnjo verzijo programa GPSdump, ki je na voljo tukaj. Morebitna uporaba drugega programa mora biti predhodno dogovorjena z organizatorjem. Podatki o poletu niso zaupni. Samo veljavni GPS podatki bodo upoštevani kot resničen dokaz.

3.6.2 Veljavni GPS podatki

Veljavni GPS track – log mora zadostiti naslednjim kriterijem:
Track log mora biti zabeležen v trajanju celotnega poleta. Kratke prekinitve, ki niso daljše kot 15 minut so dovoljene, če ni nobenega dvoma o veljavnosti tracka. Track – log mora tudi vsebovati vsaj 2 minuti podatkov in vsaj 5 zaporednih track – log točk pred in po vzletu-startu.

3.6.3 GPS software

Na tekmovanju bo uporabljena ustrezna programska oprema. GPS podatki bodo kontrolirani tako, da bodo upoštevane zahteve Sekcije 7. Programska oprema je sposobna kontrolirati pozicijo v odnosu na čas. Vsi izračuni, ki se nanašajo na čas vzleta bodo izvedeni z ekstrapolacijo med predhodnimi in naslednjimi točkami.

3.6.4 Napaka GPS sprejemnika

V software ni vgrajene nobene tolerance tekmovalčeve pozicije.

3.6.5 Najboljši položaj tekmovalca

Tekmovalcem bodo priznane njihove najboljše pozicije, ki so jih dosegli v poletu. To je lahko pristajalno mesto ali boljši položaj, ki je bil dosežen med poletom.

3.6.6 GPS na pristanku

Če tekmovalec ne pristane v cilju, je priporočljivo, da pusti GPS vključen še nekaj minut in preveri, če ima signal in s tem pravilen zapis pristanka.

3.6.7 GPS modeli

Zaradi tehničnih omejitev samo nekateri GPS modeli odgovarjajo organizatorjevemu protokolu. Za zmajarsko tekmovanje so sprejemljivi modeli GPSjev, ki so podprti v programu GPSDump. Tekmovalec sam je odgovoren za povezovalni kabel za njegov tip GPSja.

3.7 PRAVILA ZA DOKAZOVANJE POLETA Z GPS

• Vrste vzleta in uporaba GPS
Definicija GPS štartne linije: GPS štartna linija je namišljeni cilinder, ki ga mora tekmovalec prečkati.

Fizične zgradbe na tleh, v bližini obratnih točk so samo pomožno vodilo.

V uporabi sta lahko dve vrsti starta:

• Individualni start v zraku:

Tekmovalcu se bo štel kot štartni čas tisti, ko je zadnjič prečkal limit cilindra.

Kadar je disciplina speedrun to goal, se lahko uporablja časovni interval ( običajno 15 minut ) za merjenje štartnega časa namesto, da bi upoštevali individualni čas posameznega tekmovalca.

Če tekmovalec prečka mejo cilindra po zaprtju štartnega cilindra, potem bo njegov štartni čas obenem čas zaprtja štartnega cilindra.

• Skupinski start v zraku ob določenem času:

Tekmovalci morajo prečkati cilinder po ali vsaj bo času, ko se ta odpre. Polmer štartnega cilindra je običajno 5000 m.

• Obratne točke

Polmer cilindra obratne točke je 400 m.

Namišljene obratne točke so možne. Nove obratne točke lahko organizator doda v času trajanja tekmovanja.

• Cilj

Cilj predstavlja ciljni cilinder s središčem v pristajalnem prostoru. V cilju ni vidnih oznak. V primeru, ko tekmovalec prileti v cilj po času, ki je določen za zadnji pristanek, bo prejel samo razdaljo, ki jo je preletel v času, ki je določen za zadnji pristanek. Časi prihoda v cilj bodo izmerjeni z GPS in bo veljal cilinder 700 m okrog fizične linije.

3.7.1 Kazni za nepravilni GPS track – log

Štartna točka napačna/manjka - priznana minimalna razdalja

Prezgodnji čas zračnega štarta - doseženemu času se prišteje trikratnik perzgodnjega štarta (če je bil štart 10 minut prezgodaj se doseženemu času doda 30 minut)

Obratna točka napačna/manjka - priznana razdalja do najboljše dokumentirane točke

Track – log manjka - nič točk za polet

Track – log manjka vendar ima organizator zabeležen vzlet - priznana minimalna razdalja

3.8 IZRAČUN REZULTATOV

3.8.1 Izračun rezultatov

Izračun rezultatov bo opravljen na osnovi Uradne CIVL GAP formule z upoštevanjem zadnje verzije FS programa.

3.8.2 Rezultat ekipe

Rezultat ekipe bo predstavljalo seštevek najboljših štirih članov ekipe, ki se bodo seštevali dnevno, da bi tako dobili skupni rezultat za celotno tekmovanje.

3.9 Prosti dnevi

Med prvenstvom ne bo prostih dni.

3.10 PRITOŽBE IN PROTESTI

3.10.1 Objava rezultatov

Organizator bo zvečer objavil začasne rezultate za polet, ki je bil opravljen tisti dan. Kadar to ne bo možno (pozna vrnitev v bazo), bo narejeno naslednji dan do 9.30. ure. Tekmovalci naj zahtevajo popravke napak čim prej.

3.10.2 Pritožbe

Pritožbe na začasne rezultate v pisni obliki je potrebno dati organizatorju čimprej po objavi začasnih rezultatov, oziroma najkasneje do 9.00 ure naslednji dan, ki sledi dnevu ko je bil opravljen polet, na katerega se pritožba nanaša, po možnosti s strani vodje ekipe.

Če pritožbenik ni zadovoljen z organizatorjevim odgovorom, lahko vodja ekipe izroči, vodji tekmovanja protest v pisni obliki (glej Generalno sekcijo poglavje 5). Časovni limit za proteste je od 9.00 do 12.00 ure na dan, ki sledi dnevu, ko je bil opravljen polet, na katerega se nanaša protest. Taksa za protest je 50 eur Taksa se tekmovalcu vrne v primeru, če je protestu ugodeno.

3.10.5 Izjema

Obstoja samo ena izjema glede na zgoraj opisan postopek in to je zadnji tekmovalni dan, ko je časovni limit za pritožbe ena ura po objavi začasnih rezultatov in časovni limit za proteste ena naslednja ura.

4. UPOŠTEVANJE PREDPISOV

4.20.1 Splošno upoštevanje predpisov

Vsak tekmovalec je dolžan upoštevati zakone in predpise, ki urejujejo letenje v Sloveniji.

4.20.4 Preprečevanje trčenj

(glej Sekcijo 7)

4.20.5 Letenje v oblakih

(glej Sekcijo 7)

Vreme

Klikni na vrmenski simbol za podrobno napoved

 • Državno prvenstvo 2017

  Kobala open 2017: slovensko državno prvenstvo v prostem letenju z zmaji bo v organiziacija društva Let Škofja Loka potekalo med 14. in 20. avgustom. Več novic sledi...

 • Task 5 (25.06.2016)

  Task 5 je bil zaradi nevihte odpovedan.

Ta stran uporablja piškotke.

Preberite več

Razumem